Our Location

SUMMIT Gold and Jewellery
B-433/434၊ 4 လွှာ၊ Jewellery Mall ၊ Times City၊ ကျွန်းတောလမ်းနှင့် ဟံသာ၀တီလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

About Us

Sein Thein Than Wai

ရွေးချယ်မှူတိုင်း မှန်ကန်ဖို့ စိန်သိန်းသန်းဝေ နဲ့ လက်တွဲစို့

♦️ကိုယ်တိုင် ပဲဝတ်ဝတ်
♦️ပြန်ရောင်းဖို့ပဲ ဝယ်ဝယ်
♦️လက်ကားအလျော့နှင့်လက်လီ
♦️ရောင်းချပေးတာဖြစ်လို့
‼️ရွေးချယ်မှုတိုင်း မှန်ကန်ဖို့ စိန်သိန်းသန်းဝေ နဲ့ လက်တွဲစို့‼️